APPLAUSO GOLD

Hlavnou charakteristikou stavebného puzdra Applause je možnosť inštalácie dverného krídla, ktoré sa zatvára na seba ako kniha. Tento systém umožňuje zachovať štandardný rozmer dverného krídla a minimálny vonkajší rozmer plechovej kapsy.

To znamená, že je možné mať skryté posuvné dvere klasických rozmerov aj v prípade, že v priečke je nedostatok priestoru. Preto je optimálnym riešením pre tých, ktorí sa aj napriek obmedzeným rozmerom múru, do ktorej má byť stavebné puzdro uložené, nechcú vzdať možnosti širokých otvorov.

Verzia SCRIGNO Applause Doppio umožňuje dosiahnuť pri minimálnom vonkajšom rozmere stavebného puzdra šírke priechodu až do 2400 mm. Je k dispozícii v jednoduchej aj v dvojitej verzii iba pre murované priečky.