ESSENTIAL DUAL GOLD

Dvojkrídlové Bezzárubňové stavebné puzdro pre posuvné dvere
Essential Dual, na ktorý sa vzťahuje výhradný patent firmy Scrigno, je puzdro vytvorené so systémom dvere-stena, ktoré vzniklo vývojom puzdier Essential a Granluce. Ide o inovačný výrobok, jedinou plechovú kapsu, ktorá vo vnútri môže obsahovať dvoje sklenené posuvné dvere, ktoré sú navzájom prepojené unášacím systémom. Jeho zvláštnosť spočíva v obmedzenej hrúbke: možno ho použiť u bežnej steny s hrúbkou 105 mm, pričom hrúbka sklenených dverných krídel je 10 mm. Puzdro bolo obmedzené na nevyhnutne potrebnú mieru a boli odstránené zárubne aj krycie rámy. Je k dispozícii len vo verzii pre murované steny. K dispozícii aj vo verzii s atypickou výškou, ktorá sa dá meniť v centimetrových rozostupoch.

Špeciálna charakteristika púzdra Essential Dual vyžaduje osadenie celosklenenými dverami so špecifickým kovaním.