VARIO GOLD

Ide o systém, ktorý umožňuje ukryť samostatné posuvné dvere obmedzenej výšky. Je vhodný pre manzardy, podkrovie, spoločenskej miestnosti v pivnici, pivnice a komory. Je k dispozícii vo verzii s jedným
aj dvojitým dverovým krídlom pre murované priečky aj pre steny zo sadrokartónu. K dispozícii tiež vo verzii
s atypickou výškou, ktorá sa dá meniť v centimetrových rozostupoch.