Massaranduba

Massaranduba – jemná drážka

Rozmery:
21 x 145 mm
2,13 – 4,88 m
po 30 cm +
umelo vysušené

Massaranduba – jemná drážka

Rozmery:
25 x 145 mm
2,13 – 4,88 m
po 30 cm +
vzduchosuché

Mimoriadne jemné, rovnomerne štruktúrované a rovno rastúce drevo má purpurovo červenohnedú farbu s rôznymi odtieňmi. Farebné rozdiely medzi jednotlivými doskami sú prirodzené a obvyklé. V dreve sa môžu vyskytnúť otvory od hmyzu, ktoré však neovplyvňujú trvanlivosť a statické vlastnosti. Drevo je veľmi tvrdé a má dlhú životnosť vďaka vysokej hustote a obsiahnutým látkám.Tyto olejnaté obsiahnuté látky môžu byť počas prvej fázy vystavenia poveternostným podmienkam vyplavené dažďom. Z toho dôvodu musí byť drevo umiestnené na terasách či balkónoch použité tak, aby voda stekajúca z dreva bola odvedená odkvapy a dažďovými žľaby. Plocha terasy by sa mala upraviť olejom ca. 3 mesiace po pokládke, kedy dôjde k prirodzenému úbytku olejnatých látok z povrchu dreva. Bez poskytnutého ošetrenia zostáva drevo bez ujmy a časom sa vytvorí na povrchu dreva šedo-strieborná patina. S terasovým olejom OSMO COLOR na Massaranduba môžete drevo na dlhú dobu opticky zhodnotiť. Pre správnu funkčnosť terasy je bezpodmienečne nutné dodržať základné pravidlá pre pokládku drevených terás a vytvorenie dostatočne stabilný podkladovej konštrukcie. Pre podkladovú konštrukciu má byť kvôli rovnomernému napučaní a zmršťovanie použité iba drevo rovnaké alebo podobné hustoty ako drevo pochôdzna.

Hustota dreva: ca. 1100 kg / m³

Upozornenie

25 x 145 mm
Tento profil je dodávaný v stave vzduchosuchý, tzn. že vlhkosť dreva sa pohybuje medzi 22-25%. Z hľadiska tohto materiálu je vlhkosť rozhodujúca vlastnosť. Na obsahu vody v terasovom dielci závisí, či rozmery a tvar výrobku zostanú nezmenené alebo dôjde ku zväčšenie alebo zmenšenie dielca. V dreve sa nachádza voda voľná a voda viazaná. Voda voľná je v dutinách buniek a voda viazaná je obsiahnutá v bunkových stenách. Najprv sa z materiálu odparí voda voľná a pri tomto procese nedochádza k žiadnym významným rozmerovým zmenám materiálu. Preto je vhodné zvoliť správne čas pre pokládku terás pri použití tohto materiálu, pretože pre pokládku nie sú žiaduce vyššie teploty a dlhodobé sucho. Drevo však obsahuje ešte vodu viazanú. Tá sa vyparuje kým nenastane stav takzvané vlhkostné rovnováhy. Rýchlosť vyparovania vody viazané závisí od viacerých faktorov:

  • čím je vyššia hustota dreva, tým pomalšie sa voda vyparuje
  • čím je vyššia teplota okolia, tým rýchlejšie sa voda vyparuje a hrozí borcení materiálu a tvorba trhlín
  • čím je nižšia vlhkosť dreva, tým pomalšie drevo vysychá
  • ďalšie vplyvy, ktoré však už nemajú taký veľký vplyv na tvarové zmeny terasových dielcov

Drevo je hydroskopické materiál a z tohto dôvodu mení svoj tvar v závislosti na vzdušnej vlhkosti. Tento proces zmeny vlhkosti v závislosti na vzdušnej vlhkosti a teplote prostredia je vratný, ale neprebieha po rovnakej rovine. Pre rovnakú relatívnu vlhkosť a teplotu vzduchu je vlhkosť dreva vyššia pri desorpcii než pri absorpcii, a to pri rozpätí relatívnej vlhkosti vzduchu RH 30-90% o 2,5% až 3,5%. To znamená, že drevo pri vysychaní zmenší svoj objem a pri spätnom prijímaní vlhkosti sa už nevráti do pôvodného rozmeru. Táto skutočnosť má zásadný vplyv na správanie terasovej podlahy zo dreviny Massaranduba vo vduchosuchém stave. Technický list pre materiál Massaranduba uvádza tangenciálne zosychanie 9-12%, radiálne 6-6,8%. V priebehu roka, dochádza k zmenám vlhkosti vzduchu aj dlhodobému dažďu, sneh, topenia snehu a dosky budú zväčšovať v tomto období svoj objem, avšak ca. o 2,5-3,5% svoje existujúce šírky. Ďalej je nutné si uvedomiť, že terasové dielce sú rezaná rôznou orientáciou k osi kmeňa, tangenciálne, radiálne ale aj poloradiálně, čo má vplyv na zosychanie v rozmerových percentách, a teda dochádza vždy k iným rozmerom v škárach medzi jednotlivými doskami aj napriek tomu, že bola položená s rovnakou dilatáciou. Odporúčame dilatácia 6-8 mm.

21 x 145 mm
Tento profil je dodávaný v stave umelo sušenom, tzn. že vlhkosť dreva sa pohybuje medzi 16-18%. Vďaka umelému sušenie je drevo rozmerové stálejšie a stabilnejšie. Odporúčame dilatácie medzi jednotlivými doskami 5-7 mm. Materiál po položení zaznamenáva už malé rozmerové zmeny.

záver:
Akýkoľvek materiál z dreveného masívu montovaný vo vonkajších priestoroch nezostane kľudný a bude neustále pracovať podľa vplyvu okolitého prostredia.