Thermo borovica

Thermowood borovica

Rozmery:
26 x 140 mm

Thermowood borovica

Rozmery:
26 x 117 mm

Thermowood borovica

Rozmery:
26 x 140 mm

Thermowood borovica clip

Rozmery:
26 x 118 mm

Metóda spracovania tepelne upraveného dreva sa skladá z 3 výrobných period.

Perióda teplotného nárastu (1-40 hodín)
Teplota v sušiacej komore sa postupne dvíha na 180-240 ° C. V tejto perióde dochádza k samotnému vysušenie dreva
Perióda intenzívnej teplotné úpravy (1-5 hodín)
V tejto perióde sa relatívna teplota v sušiacej komore ustáli na konštantnú hodnotu. V celom časovom úseku musí zostať obsah vodnej pary vo vzduchu v priestore celej komory rovnaký.
Perióda ochladzovania a stabilizácia vlhkosti
Teplota sa v tejto perióde opäť postupne znižuje. K tomu je do komory vháňaná studená vodná para, tak až vnútorná teplota dreva klesne na 30-40 ° C. Tento ochladzovací proces je pre konečnú fázu nepostrádateľný, pretože drevo sa pomocou pary opakovane zvlhčuje. Až keď sa vlhkosť dreva opäť zdvihne na 6-7%, sú dosiahnuté optimálne podmienky pre ďalšie spracovanie.

Ekológia
Pri jednotlivých spracovateľských procesoch nedochádza k použitiu akýkoľvek chemikálií. Drevo je ako je známe obnoviteľná surovina.

odolnosť
V podstate už pri výbere vstupnej suroviny sa dbá na výber reziva s pravidelnými lety.Tepelné spracovanie zvyšuje odolnosť dreva proti poveternostným podmienkam, zabraňuje hnilobe a napadnutiu hubami.

rozmerová stálosť
Borovicové a jaseňové Thermowood drevo sa vyznačuje dobrou rozmerovou stálosťou. Kolísanie vlhkosti je vďaka tepelnému spracovaniu prerušené resp. zastavené. Náchylnosť dreva k deformáciám resp. k napúčanie a následnému zmršťovanie je znížená až o 60%.

Náter a farba
Tepelne spracované drevo sa môže pri použití vo vonkajších podmienkach opatriť náterom najlepšie na olejovo voskovej báze OSMO COLOR-olej na Thermo drevo. Obnoviteľnosť náteru by mala prebehnúť podľa potreby ca. 1 x ročne. Bez tohto ochranného náteru dôjde na thermo dreve v období ca. 12- 15 mesiacov k prirodzenému zošednutie a na povrchu dreva sa vytvorí striebristá patina.